Orbán Balázs díjat vett át Ady István magyarfülpösi lelkipásztor

A Székelyföldi Orbán Balázs-díj a legnagyobb székelynek nevezett Orbán Balázsról kapta a nevét, aki felbecsülhetetlen értéket alkotott a Székelyföld leírásával. A közös történelmi múlt és kultúra révén összetartozó három megye, Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa a régió egyik legjelentősebb kitüntetésének szánja az Orbán Balázs-díjat a térség érdekében folytatott kimagasló tevékenységért.
A Székelyföldi Orbán Balázs-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért.

Idén olyan személyiségek kerültek díjazásra, akik a jelenben vagy a közelmúltban, de mindenképpen emberpróbáló időkben példaértékű magatartást tanúsítottak. Maros megye idén egy olyan személynek ajánlja fel a kitüntetést, aki nagyon sokat tett a szórványmagyarságért, a mezőségi magyar gyerekekjövőjéért.

Istvan Ady magyarfülpösi lelkész közel két évtizede egy olyan szórványkollégiumot hozott létre, amelyben azóta több száz gyermek lelt második otthonra. Eredeti célja az volt, hogy a magyar nyelvű oktatás lehetőségét biztosítsa a gyerekeknek, de valójában ennél jóval többet nyújtanak a bentlakóknak.
A #Szivárvány Házban teljes ellátást kapnak a sokszor mélyszegénységből érkező gyermekek, és ami legalább ilyen fontos, biztonságot és szeretet.

Forrás – https://www.facebook.com/peter.ferenc

Laudáció

Ady István református lelkipásztor 20 éve végzi odaadó munkáját a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány élén. Iskolaépületet – közösségi házat tervezett, építtetett, és közel 17 éve megállás nélkül hordja terheit és örömeit az itt működtetett szórványkollégiumnak.

Tevékenységének a fő mozgatórugója a helyi elszórványosodott magyar közösség összekovácsolása és a Szászrégen környékén élő, szociálisan hátrányos helyzetű magyar gyerekek megsegítése. Célja mindazoknak a hiányoknak a pótlása, amelyek a támogatott családokban kevésbé valósulnak meg: a keresztény értékrend, az istenfélelem, a kisebbségi sors vállalása, a munkaszeretetet, az erdélyi kultúránk ápolása, nyelvünk tisztasága, a történelmi identitástudat alakítása és erősítése. A kollégiumban kapott nevelés, gondoskodás biztosítja a gyerekeknek mindazt, ami egész és értékes emberré teszi őket nemcsak a családban, hanem a társadalomban is, remélve, hogy a kisdiákok ezáltal lesznek nemzeti örökségünk ápolói, hagyományőrzői, és egyben – a mai kor lehetőségei között – közösségünk gazdagítói, új értékteremtői.

Ady István református lelkészként és a szórványkollégium vezetőjeként csapatával közösségünk és anyanyelvünk fennmaradásáért dolgozik, valamint azért, hogy legjobb tudása és képessége szerint otthont teremtsen az évenként váltakozó számú, 40–45 bentlakó gyerek számára.

Az alapítványnál napi tevékenységnek számít: a legváratlanabb percben orvoshoz vinni a beteg gyereket, gyógyszert kiváltani, friss élelmiszerrel feltölteni a raktárat, egyeztetni a pedagógusokkal, tanfelszerelést vásárolni, megfelelő méretű ruhát, cipőt keresni, új kapcsolatokat teremteni és ápolni, nyári táborokat szervezni, kisebb-nagyobb problémákkal megbirkózni, anyagi gondokkal küzdeni, és újra meg újra pályázni.

Ezt a munkát csak olyan személyek végezhetik, akik teljes odaadással, szívből dolgoznak, és optimistán lépnek a jövő felé, reményekkel és tervekkel feltarisznyálva.

Az alapítvány működik, a csapat gondolkodik, tervez, hiszen mi lenne népünk számára fontosabb, mint konkrét célokkal nézni a jövőbe, és főleg tenni ezeknek a megvalósításáért.

Nem tudhatjuk, hogy a holnap mit tartogat a számunkra: mekkora terheket kell majd elviselnünk, milyen megaláztatásoknak leszünk kitéve, milyen nehézségek közepette kell majd helytállnunk, de egyben biztosak lehetünk: közös terveink csakis összefogással valósulhatnak meg. Csak így nézhetünk a jövő felé.

Ady István életére a Jóisten áldását kérjük, hogy eredményesen végezhesse továbbra is nemes munkáját.

Bodor Vera

Magyarfülpös, 2020. november 13.

-szerk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük